Ngoài ra chúng tôi có nhận sửa chữa và bảo lãnh thanh toán các loại xe ô tô đang tham gia bảo hiểm của tất cả các hãng và công ty bảo hiểm đang có mặt trên thị trường Việt Nam.